Hauptbahnhof, Bairamashvili, Kavlashvili, G. Shavdia, Jibladze 1980 Tiflis, Georgien